styreaksel

  • Steering axle

    Styreaksel

    Hvordan håndtere problemet med at hjulene på lastebilen ikke kan komme tilbake til riktig posisjon automatisk etter styring? Hovedårsaken til at hjulene på en bil automatisk kan komme tilbake til riktig posisjon etter styring er at plassering av rattet spiller en avgjørende rolle. Kingpin caster og kingpin hellingen spiller en avgjørende rolle for automatisk retur av rattet. Den rettende effekten av kingpin caster er relatert til kjøretøyets hastighet, mens den rettende effekten ...